Category

News Finnish

16.2.2018 – Osakassopimuspäivä

By | News Finnish | No Comments

Matti ja Heikki luennoivat jälleen Osakassopimuspäivä 2018 -seminaarissa. Heikki toimii myös seminaarin puheenjohtajana. Osakassopimus on yksi tärkeimmistä osakeyhtiön omistajien sopimuksista ja siitä riidellään herkästi. Osakassopimuspäivässä Matti ja Heikki – sekä muut asiantuntijat – kertaavat osakassopimusten tärkeimmät ehdot, riitaisimmat velvoitteet ja lunastusmenettelyt. Lisätietoja luennosta saatte Heikiltä (+358 408658385) tai Osakassopimuspäivä -linkistä.

19.1.2018 Konsultin vastuu

By | News Finnish | No Comments

Osakkaamme Heikki Huhtamäki luennoi jälleen Alma Talentin Konsultin vastuu -seminaarissa 1.3.2018. Seminaarissa tarkastellaan asiantuntijoiden laki- ja sopimusperusteisia vastuita laaja-alaisesti. Lisätietoja seminaarista löydät täältä (linkki).

13.10.2017 – Veljekset luennoivat Alma Talentin Osakassopimuspäivillä (29.11.2017)

By | News Finnish | No Comments

Veljekset luennoivat Alma Talentin Osakassopimuspäivillä 29.11.2017.  Seminaarin puheenjohtajana toimii Heikki, joka myös luennoi mm. osakassopimusten kilpailukielto- ja salassapitovelvoitteista, sekä työntekijäosakkeenomistajien oikeuksista. Matti luennoi osakassopimusten kilpailuoikeudellisista riskeistä. Lisätietoja Osakassopimuspäivästä löydät täältä.

19.9.2017 – Mira Mutru lakimieheksi

By | News Finnish | No Comments

Voimme ilmoittaa erittäin iloisin mielin, että olemme palkanneet Mira Mutrun toimistomme ensimmäiseksi työntekijä-lakimieheksi. Mira aloittaa työssään lakimiehenä joulukuussa heti valmistuttuaan Helsingin yliopistosta. Mira on aiemmin työskennellyt lakimiesharjoittelijana sekä meillä että Suomen suurimmissa liikejuridiikan asianajotoimistoissa.

31.8.2017 – Veljekset luennoimassa kilpailuoikeudesta, kilpailukiellosta ja salassapidosta

By | News Finnish | No Comments

Osakkaamme Matti on luennoimassa Kilpailuoikeus 2017 -seminaarissa 21.9.2017. Matti luennoi seminaarissa kilpailulain muutoksista. Voit lukea seminaarista lisää tästä.

Osakkaamme Heikki on lisäksi luennoimassa Sopimuksen laatiminen ja sopimustekniikka II -seminaarissa 1.11.2017. Heikki luennoi seminaarissa kilpailukiellosta ja salassapidosta liike-elämän sopimuksissa. Seminaarin muita luennoitsijat ovat muun muassa sopimusoikeuden tutkijoita ja professoreita. Voit lukea tästä seminaarista tarkemmin tästä.

1.6.2017 – Mira Mutru palkattu lakimiesharjoittelijaksi

By | News Finnish | No Comments

Olemme palkanneet ensimmäiseksi lakimiesharjoittelijaksemme Mira Mutrun (ON ja OTM-opiskelija Helsingin yliopisto). Mira on aiemmin työskennellyt suurten asianajotoimistojen palveluksessa ja hän on nyt aloittanut työt toimistossamme. Mira avustaa asiakkaitamme riidanratkaisuun ja kilpailuoikeuteen liittyvissä toimeksiannoissa. Tervetuloa mukaan Mira!

24.5.2017 – Matti J. Huhtamäki on saanut merkittävän tunnustuksen kilpailuoikeusasiantuntijana

By | News Finnish | No Comments

Osakkaamme Matti J. Huhtamäki on erä harvoista suomalaisista kilpailuoikeusjuristeista, joka on valittu Rising Star -asiantuntijaksi Legal Media Groupin itsenäisessä selvityksessä “Euromoney’s Expert Guides”. Selvitys on toteutettu yhdessä yrityslakimiesten kanssa. Matti on valittu Rising Star -asiantuntijaksi EU:n kilpailuoikeuden alalla.