Category

News Finnish

19.9.2017 – Mira Mutru lakimieheksi

By | News Finnish | No Comments

Voimme ilmoittaa erittäin iloisin mielin, että olemme palkanneet Mira Mutrun toimistomme ensimmäiseksi työntekijä-lakimieheksi. Mira aloittaa työssään lakimiehenä joulukuussa heti valmistuttuaan Helsingin yliopistosta. Mira on aiemmin työskennellyt lakimiesharjoittelijana sekä meillä että Suomen suurimmissa liikejuridiikan asianajotoimistoissa.

31.8.2017 – Veljekset luennoimassa kilpailuoikeudesta, kilpailukiellosta ja salassapidosta

By | News Finnish | No Comments

Osakkaamme Matti on luennoimassa Kilpailuoikeus 2017 -seminaarissa 21.9.2017. Matti luennoi seminaarissa kilpailulain muutoksista. Voit lukea seminaarista lisää tästä.

Osakkaamme Heikki on lisäksi luennoimassa Sopimuksen laatiminen ja sopimustekniikka II -seminaarissa 1.11.2017. Heikki luennoi seminaarissa kilpailukiellosta ja salassapidosta liike-elämän sopimuksissa. Seminaarin muita luennoitsijat ovat muun muassa sopimusoikeuden tutkijoita ja professoreita. Voit lukea tästä seminaarista tarkemmin tästä.

1.6.2017 – Mira Mutru palkattu lakimiesharjoittelijaksi

By | News Finnish | No Comments

Olemme palkanneet ensimmäiseksi lakimiesharjoittelijaksemme Mira Mutrun (ON ja OTM-opiskelija Helsingin yliopisto). Mira on aiemmin työskennellyt suurten asianajotoimistojen palveluksessa ja hän on nyt aloittanut työt toimistossamme. Mira avustaa asiakkaitamme riidanratkaisuun ja kilpailuoikeuteen liittyvissä toimeksiannoissa. Tervetuloa mukaan Mira!

24.5.2017 – Matti J. Huhtamäki on saanut merkittävän tunnustuksen kilpailuoikeusasiantuntijana

By | News Finnish | No Comments

Osakkaamme Matti J. Huhtamäki on erä harvoista suomalaisista kilpailuoikeusjuristeista, joka on valittu Rising Star -asiantuntijaksi Legal Media Groupin itsenäisessä selvityksessä “Euromoney’s Expert Guides”. Selvitys on toteutettu yhdessä yrityslakimiesten kanssa. Matti on valittu Rising Star -asiantuntijaksi EU:n kilpailuoikeuden alalla.

17.3.2017 – Kilpailulakia ehdotetaan muutettavaksi

By | News Finnish | No Comments

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä on julkaissut mietintönsä kilpailulain uudistamisesta. Muun muassa Suomen Asianajajaliiton edustaja jätti eriävän mielipiteensä mietinnön muutosehdotuksista kilpailulakiin. Mietintö on lausuntokierroksilla 15.5.2017 saakka. Löydät mietinnön tästä.

Me seuraamme tarkasti kilpailulain muutosvalmistelua. Mikäli kilpailulaista tai sen muutosvalmistelusta on kysyttävää, voitte olla yhteydessä toimistomme osakkaaseen Matti J. Huhtamäkeen.