Category

References Finnish

Ympäristön turmeleminen

By | References Finnish | No Comments

Veljekset Huhtamäki avusti yhtiötä ja sen edustajia päämiehinään epäiltyä törkeää ympäristön turmelemista koskevan asian esitutkinnassa. Antamamme loppulausunnon jälkeen syyttäjä teki asiassa kaikkien päämiestemme osalta syyttämättäjättämispäätökset. 5/2018

13.2.2018 – Palvelussopimussuhderiita

By | References Finnish | No Comments

Veljekset Huhtamäki avusti kantajana ollutta päämiestään palvelussopimussuhteeseen perustuvassa vahingonkorvausoikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa. Kaikki päämiehemme kannevaatimukset hyväksyttiin sellaisenaan, ja oikeudenkäyntikulut määrättiin vastapuolen maksettavaksi täysimääräisenä. Tuomio on lainvoimainen. 2/2018

Asunto-osakeyhtiö

By | References Finnish | No Comments

Veljekset Huhtamäki avusti päämiestään yhteisomistussuhteen päättämiseen liittyvässä riidassa. Useita vuosia kestäneiden erimielisyyksien jälkeen asiassa saavutettiin sovinnollinen ratkaisu. 1/2018

Rikosprosessi

By | References Finnish | No Comments

Veljekset Huhtamäki avusti velkoja-asianomistajana ollutta yhtiötä Pirkanmaan käräjäoikeudessa talousrikokseen liittyvässä asiassa. Päämiehemme vaati rikosasiassa vastaajina olleilta velallisyhtiön hallituksen ainoaa varsinaista jäsentä ja kolmatta henkilöä korvaamaan yhteisvastuullisesti päämiehellemme aiheutuneen vahingon velallisyhtiön laittoman varojenjaon seurauksena. Käräjäoikeus tuomitsi päämiehemme vaatimusten mukaisesti. Avustimme myös käräjäoikeuden tuomion täytäntöönpanossa ja päämiehellemme maksettiin tuomitut korvaukset täysimääräisesti (ml. kaikki oikeudenkäyntikulut). Tuomio on lainvoimainen. 11/2017

Avustaminen talousrikosasiassa

By | References Finnish | No Comments

Toimistomme avusti keskisuuren rakennusyhtiön omistaja-yrittäjää väitettyyn talousrikokseen liittyvässä asiassa Helsingin hovioikeudessa. Tapauksessa arvioitiin tilaajavastuulakia, rakennusalan lainsäädäntöä sekä rakennusalan sopimuskäytäntöä rikosoikeudellisen vastuun valossa. Toimistomme ei ollut avustanut yrittäjää Helsingin käräjäoikeudessa, jossa yrittäjä oli aiemmin tuomittu syytteiden mukaisesti vankeusrangaistukseen ja merkittävään korvausvastuuseen. Helsingin hovioikeus kumosi käräjäoikeuden tuomion kaikilta osin ja vapautti päämiehemme kokonaan käräjäoikeuden aiemmin tuomitsemasta rangaistuksesta. Lisäksi hovioikeus velvoitti Suomen valtion korvaamaan päämiehellemme oikeudenkäyntikuluja yli 50 000 euroa ja palauttamaan päämiehellemme yli 100 000 euroa aiemmin valtiolle maksettuja korvauksia. Tuomio on lainvoimainen. 11/2017

ProtectPipen avustaminen jälleenmyyntisopimusneuvotteluissa

By | References Finnish | No Comments

Veljekset Huhtamäki avusti ProtectPipe Oy:tä jälleenmyyntisopimusten laadinnassa ja jälleenmyyntiorganisaatioiden suunnittelussa EU:ssa ja muissa maissa. ProtectPipe on nopeasti kasvava suomalainen yhtiö, joka on erikoistunut valmistamaan ja tuottamaan myrkytöntä ja ympäristöystävällistä bakteeria, joka puhdistaa sekä kotitalouksien että teollisten laitosten viemäreitä. 6/2017

Työriita

By | References Finnish | No Comments

Avustimme päämiesyhtiötämme työriidassa, jossa irtisanottu työntekijä vaati päämieheltämme korvausta työsuhteen väitetysti laittomasta irtisanomisesta. 4/2017