Asiantuntijat
palveluksessanne

Me olemme Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy:n perustajaosakkaat Heikki A. Huhtamäki ja Matti J. Huhtamäki. Olemme kokeneita asianajajia ja Suomen Asianajajaliiton jäseniä. Erityisosaamistamme ovat juridinen riidanratkaisu (oikeudenkäynnit, välimiesmenettelyt ja sovittelu), kilpailuoikeus ja liikejuridinen neuvonanto. Tavallisia asiakkaitamme ovat keskisuuret ja pienet yritykset sekä yrittäjät että asunto-osakeyhtiöt.

VeljeksetHuhtamäki

Asiantuntijat palveluksessanne

Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy on suomalainen asianajotoimisto ja yrittäjäveljesten täysin omistama yhtiö. Toimistomme praktiikat ovat riidanratkaisu (oikeudenkäynnit, välimiesmenettelyt sekä sovittelu), kilpailuoikeus ja liikejuridinen neuvonanto.

Toimistomme palvelee asiakkaitaan tehokkaasti, omistautuneesti ja rohkeudella. Pyrimme ymmärtämään asiakkaittemme liiketoimintaa ja sisäistämään juridisen neuvonantomme osaksi sitä. Avustamme myös kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöitä hallitusvastuukysymyksissä ja rakennusriidoissa.

REFERENSSIT

30.8.2018 Taksialaa koskeva kilpailuoikeudellinen referenssi

| News Finnish, References Finnish | No Comments

Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy avusti Etelä-Savon Taksi Oy:tä taksialan vapauttamiseen liittyvien kilpailuoikeudellisten kysymysten arvioinnissa. 9/2018

Astra Wines

| References Finnish | No Comments

Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy neuvoi Astra Wines Oy:tä ja sen jäljelle jäävää henkilöomistajaa yhtiön omistuksen järjestelyssä. 8/2018

Lisää Referenssejä

Uutiset

30.8.2018 Taksialaa koskeva kilpailuoikeudellinen referenssi

| News Finnish, References Finnish | No Comments

Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy avusti Etelä-Savon Taksi Oy:tä taksialan vapauttamiseen liittyvien kilpailuoikeudellisten kysymysten arvioinnissa. 9/2018

2.7.2018 Liikesalaisuuslaki hyväksytty

| News Finnish | No Comments

Suomen eduskunta on hyväksynyt uuden liikesalaisuuslain keskiviikkona 27.6.2018. Liikesalaisuuslaki toimii yleislakina liikejuridisissa suhteissa ja sillä implementoidaan EU:n direktiivi liikesalaisuuksien suojasta….

Lisää Uutisia

Praktiikkamme

Asiakaskuntamme kostuu pääosin pienistä ja keskisuurista suomalaisista yrityksistä, yrittäjistä ja yksityishenkilöistä. Tämän lisäksi edustamme ulkomaisia yrityksiä ja sijoittajia Suomen sekä EU:n lakeihin liittyvissä toimeksiannoissa. Olemme erikoistuneet seuraaviin toimeksiantotyyppeihin:

Riitojen ratkaisu

 • Kauppa-, yhtiö- ja kilpailuoikeuteen liittyvät kanteet
 • Saatavien täytäntöönpano (ml. ulosotto EU:ssa)
 • Välimiesmenettelyt
 • Sovittelu
 • Talousrikoksiin liittyvät tutkinnat ja riitojen ratkaisu

Kilpailuoikeus

 • Vahingonkorvauskanteet
 • Yrityskauppavalvontaan liittyvä neuvonanto
 • Kartellitutkinnat
 • Muut kilpailurajoitusten arvioinnit ja tutkinnat

Liikejuridinen neuvonanto

 • Sopimusoikeus
 • Yhtiöoikeus
 • Työoikeus
 • Lähinnä myyjäpuolen neuvonanto yrityskaupoissa ja -järjestelyissä
 • Vahingonkorvausoikeus

Konkurssi- ja insolvenssioikeus

 • Avustamme velallisen ja velkojan asemassa olevia asiakkaitamme konkursseihin ja yritysten uudelleen järjestelyihin liittyvissä prosesseissa

Teollisuudet

Meillä on erityistä kokemusta seuraavilla teollisuuden aloilla toimivien asiakasyritystemme juridisesta neuvonannosta:

 • Kiinteistö- ja rakennusteollisuus
 • Energiateollisuus
 • Elintarviketeollisuus
 • Konsultointipalvelut
 • Terveydenhuolto
 • Teknologiateollisuus
 • Urheilu ja viihdeteollisuus

TARINAMME

Veljeksillä on pitkä työkokemus sekä kansainvälisestä liikejuridiikan asianajotoimistosta (White & Case) että Pohjoismaiden arvostetuimmista liikejuridiikan asianajotoimistoista (Hannes Snellman, Dittmar & Indrenius, DLA Piper). Tällä kokemuksellaan Matti ja Heikki  päättivät vuonna 2017 ryhtyä yrittäjiksi ja perustaa toimiston, jonka tavoitteena on tuottaa laadukkaita oikeudellisia palveluita tehokkaasti.

Työkokemuksen lisäksi myös veljesten akateeminen tausta palvelee toimiston tavoitetta. Suomalaisten oikeustieteen maisterin tutkintojensa lisäksi Matti on suorittanut toisen oikeustieteellisen tutkinnon Cornell Law Schoolissa (LL.M. 2011) Yhdysvalloissa, kun taas Heikki on opiskellut oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon (OTL 2010) ja kauppatieteiden maisterin tutkinnon (KTM 2010). Heikki viimeistelee myös oikeustieteellistä väitöskirjaansa. Veljekset luennoivat usein oikeustieteellisissä tiedekunnissa ja seminaareissa sopimus-, kilpailu-, yhtiö- ja prosessioikeudesta. Veljekset ovat myös julkaisseet lukuisia artikkeleita ja oikeustieteellisiä kirjoja mainituilta oikeudenaloilta.

YHTEYSTIETOMME

Toimistomme sijaitsee Helsingin keskustassa osoitteessa Arkadiankatu 12 A 5. Jos tarvitset juridista neuvonantoa, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä puhelimitse 040 865 8385, täyttämällä oheisen lomakkeen tai sähköpostitse office@huhtamakibrothers.fi. Muista jättää yhteystietosi myös meille. Pyrimme aina vastaamaan tiedusteluihin seuraavan arkipäivän aikana.

Toimistomme postiosoite on:

Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy (y-tunnus: 2785127-8 )
Arkadiankatu 12 A 5
00100, Helsinki

Parhain terveisin,

Matti ja Heikki
Veljekset