30.8.2018 Taksialaa koskeva kilpailuoikeudellinen referenssi

By 08/30/2018References Finnish

Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy avusti Suomen Volkswagen- ja Audi-jälleenmyyjäyhdistyksen jäseninä olevia jälleenmyyjiä niiden ja maahantuojan välillä solmittujen uusien jälleenmyynti- ja huoltopalvelusopimusten laadinnassa sekä sopimusten neuvotteluissa. 4/2019

Veljekset Huhtamäki avusti asunto-osakeyhtiötä riidassa, jossa oli kyse yli miljoonan euron urakasta. Avustimme tilaajana ollutta asunto-osakeyhtiötä ensin YSE 1998 -ehtojen alaisen urakkasopimuksen purkamisessa, tilaajan vaatimusten selvittämisessä sekä rakennusajan vakuuden vakuussuorituksen perinnässä. Urakoitsijan ajautuessa konkurssiin, avustimme päämiestämme myös saatavien valvonnassa urakoitsijan konkurssipesässä. 5/2019

Veljekset Huhtamäki avusti yksityishenkilöä tietosuojaloukkauksen selvittämisessä ja vahingonkorvauksen vaatimisessa rekisterinpitäjältä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain nojalla. Asia päättyi korvaussuoritusta vastaan. 5/2019

Veljekset Huhtamäki avusti TF Bank AB:n konserniyhtiötä sen ja Hansapostin välisessä sopimusjärjestelyssä koskien tiettyihin maksupalveluihin liittyvää yhteistyötä. 3/2019

Veljekset Huhtamäki avusti työntekijäosakasta hänen sekä työnantajayhtiön ja sen muiden osakkeenomistajien solmiman osakassopimuksen tulkinnassa ja siitä irtaantumisessa. 3/2019

Veljekset Huhtamäki avusti maanrakennusyhtiötä poliisin suorittamassa esitutkinnassa, jossa päämiesyhtiömme väitettiin syyllistyneen rikokseen (lahjomiseen elinkeinotoiminnassa). Loppulausuntomme jälkeen syyttäjä teki päätöksen olla syyttämättä päämiestämme mistään rikoksesta. 12/2018

 

Veljekset Huhtamäki avustaa päämiehiään jatkuvasti toimeksiannoissa, jotka koskevat osakassopimusten laadintaa ja osakassopimuksien erimielisyyksiä:

Veljekset Huhtamäki avustaa ohjelmistoalan yritystä osakassopimukseen liittyvässä erimielisyytilanteessa. 11/2018

Veljekset Huhtamäki avusti koulutus- ja valmennusalan yhtiötä osakassopimuksen laadinnassa erityisesti kilpailuoikeudellisesta näkökulmasta. 10/2018

Veljekset Huhtamäki avusti konsultointialan yritystä osakassopimuksen laadinnassa ja osakekaupan toteuttamisessa. 9/2018

Veljekset Huhtamäki avusti ohjelmistoalan perheyritystä uuden osakassopimuksen laadinnassa ja osakeantipäätösten valmistelussa uusille johdon osakkeenomistajille. 8/2018

Veljekset Huhtamäki avusti kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavaa yksityishenkilöä osakassopimuksen laadinnassa. 6/2018

Veljekset Huhtamäki avusti virvoitusjuomateollisuusalan yritystä osakassopimukseen liittyvien erimielisyyksien ratkaisemisessa. 6/2018

Veljekset Huhtamäki avusti liikuntapalvelualan yritystä osakassopimuksen laadinnassa. 5/2018

Veljekset Huhtamäki avusti perustettavan kiinteistönhuoltoalan yhtiötä osakassopimuksen laadinnassa. 2/2018

Veljekset Huhtamäki avusti kuljetus- ja varastointipalvelualan yhtiötä osakassopimuksen laadinnassa. 1/2018

 

Veljekset Huhtamäki avusti rakennusurakassa aliurakoitsijana toiminutta yhtiötä aliurakkasopimuksen purkamista koskeneessa toimeksiannossa. Toimeksiannossa purettiin aliurakkasopimus YSE 1998 -ehtojen mukaisesti sekä  avustettiin päämiestämme vastuiden ja vaateiden selvittämisessä YSE 1998 -ehtojen mukaisessa taloudellisessa loppuselvityksessä. 11/2018

Veljekset Huhtamäki avusti keskisuurta rakennusyhtiötä perusteettomasti perittyjen työeläkevakuutusmaksujen palauttamisessa. Asiassa saavutettiin sovinnollinen ratkaisu, jossa päämiehellemme palautettiin työeläkevakuutusmaksut viivästyskorkoineen esittämiemme vaatimusten mukaisesti. Sovinnolla vältettiin vakuutusoikeuden oikeudenkäynti. 10/2018

Veljekset Huhtamäki avusti Etelä-Savon Taksi Oy:tä taksialan vapauttamiseen liittyvien kilpailuoikeudellisten kysymysten arvioinnissa. 9/2018

Leave a Reply