30.8.2018 Taksialaa koskeva kilpailuoikeudellinen referenssi

By 08/30/2018References Finnish

Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy avusti Suomen Volkswagen- ja Audi-jälleenmyyjäyhdistyksen jäseninä olevia jälleenmyyjiä niiden ja maahantuojan välillä solmittujen uusien jälleenmyynti- ja huoltopalvelusopimusten laadinnassa sekä sopimusten neuvotteluissa. 4/2019

Veljekset Huhtamäki avusti asunto-osakeyhtiötä riidassa, jossa oli kyse yli miljoonan euron urakasta. Avustimme tilaajana ollutta asunto-osakeyhtiötä ensin YSE 1998 -ehtojen alaisen urakkasopimuksen purkamisessa, tilaajan vaatimusten selvittämisessä sekä rakennusajan vakuuden vakuussuorituksen perinnässä. Urakoitsijan ajautuessa konkurssiin, avustimme päämiestämme myös saatavien valvonnassa urakoitsijan konkurssipesässä. 5/2019

Veljekset Huhtamäki avusti keskisuurta rakennusyhtiötä urakkasopimusriidassa. Urakoitsijana ja käräjäoikeudessa riita-asian kantajana ollut päämiehemme vaati tilaajalta urakkahinnan suorittamista kokonaisuudessaan suoritettujen töiden ja valtuutukseen perustuvan urakkatilauksen mukaisesti. Tilaaja oli kiistänyt urakkatilauksen ja vaateet kokonaisuudessaan. Riidassa oli kyse urakan ja tilattujen töiden laajuudesta. Oikeudenkäynti sovittiin tuomioistuimen vahvistamalla sovinnolla, jonka mukaan vastapuoli suostui suorittamaan päämiehellemme 73 % tämän kannevaatimuksista. Sovinnolla vältettiin oikeudenkäynnin jatkuminen. 5/2019

Veljekset Huhtamäki avusti yksityishenkilöä tietosuojaloukkauksen selvittämisessä ja vahingonkorvauksen vaatimisessa rekisterinpitäjältä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain nojalla. Asia päättyi korvaussuoritusta vastaan. 5/2019

Veljekset Huhtamäki avusti TF Bank AB:n konserniyhtiötä sen ja Hansapostin välisessä sopimusjärjestelyssä koskien tiettyihin maksupalveluihin liittyvää yhteistyötä. 3/2019

Veljekset Huhtamäki avusti työntekijäosakasta hänen sekä työnantajayhtiön ja sen muiden osakkeenomistajien solmiman osakassopimuksen tulkinnassa ja siitä irtaantumisessa. 3/2019

Veljekset Huhtamäki avusti maanrakennusyhtiötä poliisin suorittamassa esitutkinnassa, jossa päämiesyhtiömme väitettiin syyllistyneen rikokseen (lahjomiseen elinkeinotoiminnassa). Loppulausuntomme jälkeen syyttäjä teki päätöksen olla syyttämättä päämiestämme mistään rikoksesta. 12/2018

 

Veljekset Huhtamäki avustaa päämiehiään jatkuvasti toimeksiannoissa, jotka koskevat osakassopimusten laadintaa ja osakassopimuksien erimielisyyksiä:

Veljekset Huhtamäki avustaa ohjelmistoalan yritystä osakassopimukseen liittyvässä erimielisyytilanteessa. 11/2018

Veljekset Huhtamäki avusti koulutus- ja valmennusalan yhtiötä osakassopimuksen laadinnassa erityisesti kilpailuoikeudellisesta näkökulmasta. 10/2018

Veljekset Huhtamäki avusti konsultointialan yritystä osakassopimuksen laadinnassa ja osakekaupan toteuttamisessa. 9/2018

Veljekset Huhtamäki avusti ohjelmistoalan perheyritystä uuden osakassopimuksen laadinnassa ja osakeantipäätösten valmistelussa uusille johdon osakkeenomistajille. 8/2018

Veljekset Huhtamäki avusti kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavaa yksityishenkilöä osakassopimuksen laadinnassa. 6/2018

Veljekset Huhtamäki avusti virvoitusjuomateollisuusalan yritystä osakassopimukseen liittyvien erimielisyyksien ratkaisemisessa. 6/2018

Veljekset Huhtamäki avusti liikuntapalvelualan yritystä osakassopimuksen laadinnassa. 5/2018

Veljekset Huhtamäki avusti perustettavan kiinteistönhuoltoalan yhtiötä osakassopimuksen laadinnassa. 2/2018

Veljekset Huhtamäki avusti kuljetus- ja varastointipalvelualan yhtiötä osakassopimuksen laadinnassa. 1/2018

 

Veljekset Huhtamäki avusti rakennusurakassa aliurakoitsijana toiminutta yhtiötä aliurakkasopimuksen purkamista koskeneessa toimeksiannossa. Toimeksiannossa purettiin aliurakkasopimus YSE 1998 -ehtojen mukaisesti sekä  avustettiin päämiestämme vastuiden ja vaateiden selvittämisessä YSE 1998 -ehtojen mukaisessa taloudellisessa loppuselvityksessä. 11/2018

Veljekset Huhtamäki avusti keskisuurta rakennusyhtiötä perusteettomasti perittyjen työeläkevakuutusmaksujen palauttamisessa. Asiassa saavutettiin sovinnollinen ratkaisu, jossa päämiehellemme palautettiin työeläkevakuutusmaksut viivästyskorkoineen esittämiemme vaatimusten mukaisesti. Sovinnolla vältettiin vakuutusoikeuden oikeudenkäynti. 10/2018

Veljekset Huhtamäki avusti Etelä-Savon Taksi Oy:tä taksialan vapauttamiseen liittyvien kilpailuoikeudellisten kysymysten arvioinnissa. 9/2018

Leave a Reply