13.6.2019 – Hallituskoodi-seminaarisarja

By | News Finnish | No Comments

Syksyllä 2019 Veljekset Huhtamäen osakkaat Matti Huhtamäki ja Heikki Huhtamäki luennoivat yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa Alma Talentin Hallituskoodi-seminaarisarjasssa osakassopimuksista, osakeyhtiöriidoista ja hallitusvastuukysymyksistä. Seminaarisarja koostuu kolmesta kokopäiväseminaarista. Heikki myös puheenjohtaa Osakassopimuspäivää 18.9.2019, joka on seminaarisarjan avaava tilaisuus. Lisätietoa seminaarissarjasta löydät oheisen linkin takaata. Seminaarisarja on suunnatty hallituksen jäsenille, yhtiöiden johdolle ja yhtiölakimiehille.

23.5.2019 Axel Gamba – lakimiesharjoittelijaksi

By | News Finnish | No Comments

Veljekset Huhtamäellä on ilo ilmoittaa, että Axel Gamba on aloittanut työt uutena lakimiesharjoittelijanamme (Associate Trainee).

Axel suorittaa parhaillaan OTM-tutkinnon viimeistä vuottaan Helsingin yliopistossa. Aiemmin Axel on työskennellyt useissa suurissa ja keskisuurissa liikejuridiikan asianajotoimistoissa ja ollut aktiivinen muun muassa ainejärjestötoiminnassa. Axelilla on myös vahva kansainvälinen tausta ja opintoja sekä Pariisin Panthéon-Sorbonnen että Tukholman yliopistoista.

Veljekset Huhtamäellä Axel tulee avustamaan juristejamme ja asiakkaitamme monipuolisesti erilaisissa toimeksiannoissa.

Tervetuloa tiimiin, Axel!

11.3.2019 – Heikki Huhtamäen väitöskirja tilattavissa syksylle 2019

By | News Finnish | No Comments

Osakkaamme Heikki Huhtamäen väitöskirja Rahavarojen turvaamistoimet Suomessa ja Euroopan unionissa on nyt tilattavissa Alma Talentin verkkokaupasta. Heikin väitöskirja on valmistumassa syksyllä 2019. Väitöskirja on prosessioikeudellinen ja siinä keskitytään suomalaisen rahasaamisen turvaamistoimen ja EU:n turvaamistoimimenettelyiden arviointiin. Katso kirjasta tarkemmin linkki.

12.12.2018 – Heikki Huhtamäki luennoi

By | News Finnish | No Comments

Osakkaamme Heikki Huhtamäki puheenjohtajaa 12.12.2018 Alma Talentin Turvaamistoimet 2018 seminaaria. Heikki esittelee seminaarissa uusinta oikeuskäytäntöä rahasaamisten turvaamistoimista sekä EU:n tiliturvaamismääräyksistä. Heikki viimeistelee aiheesta oikeustieteellistä väitöskirjaansa, joka julkaistaan vuonna 2019. Lisätietoa seminaarista saatte Heikki ja Alma Talentin kotisivuilta.

Tämän lisäksi Heikki luennoi marraskuussa Alma Talentin Sopimustekniikka II -seminaarissa ja Rakennusriitapäivä -seminaarissa.

 

2.7.2018 Liikesalaisuuslaki hyväksytty

By | News Finnish | No Comments

Suomen eduskunta on hyväksynyt uuden liikesalaisuuslain keskiviikkona 27.6.2018. Liikesalaisuuslaki toimii yleislakina liikejuridisissa suhteissa ja sillä implementoidaan EU:n direktiivi liikesalaisuuksien suojasta. Liikesalaisuuslaissa ja saman lainvalmistelun myötä annetuissa lukuisissa lakimuutoksissa otetaan kattavasti käyttöön termi liikesalaisuus Suomen oikeusjärjestyksessä. Tämä termi siis kokoaa yhteen aiemmin hajanaisesti käytetyt termit (yrityssalaisuus, liike- ja ammattisalaisuus) liikesalaisuudelle. Termillä määritellään yhtenäinen sisältö sille, mitä tarkoitetaan liiketoiminnan salaisuudella / luottamuksellisella tiedolla.

Liikesalaisuuslain voimaantulon ei voida katsoa tuovan merkittävää muutosta Suomen oikeusjärjestykseen. Liikesalaisuuslaki kuitenkin parantaa yritysten luottamuksellisen tiedon suojaa ja käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja liikesalaisuuksien loukkaustapauksissa. Liikesalaisuuslaki sisältää säännökset mm. liikesalaisuuden oikeudettomasta hankkimisesta, käyttämisestä sekä ilmaisemisesta. Laki luo mahdollisesti selvemmät siviilioikeudelliset oikeussuojakeinot liikesalaisuuksien loukkausten varalle. Lisäksi sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetussa laissa oleva liikesalaisuuksien ja teknisten ohjeiden suojaa koskeva sääntely kumotaan ja siirretään liikesalaisuuslakiin.

Veljekset Huhtamäki avustaa jatkuvasti uuteen liikesalaisuuslakiin ja liikesalaisuuksiin liittyvissä toimeksiannoissa.

28.5.2018 – Toimeksiantosopimusopas

By | News Finnish | No Comments

Veljekset Huhtamäki laati Suomen Ekonomit – Finlands Ekonomer ry:n, Tekniikan Akateemiset ry:n ja Insinööriliitto IL ry, Ingenjörsförbundet IL rf:n tilauksesta toimeksiantosopimusoppaan asiantuntijoille. Opas on ilmainen mainittujen yhdistysten jäsenille ja se on tarkoitettu yrittäjä-asiantuntijoiden avuksi toimeksiantosopimuksia tehtäessä. Ks. uutinen oppaasta.