Heikki A. Huhtamäki

Puhelin: +358 40 865 8385

e-mail: heikki@huhtamakibrothers.fi

Oikeustieteen tohtori, asianajaja Heikki A. Huhtamäki on Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy:n perustajaosakas ja veljeksistä nuorempi.

Heikki vastaa toimistomme riidanratkaisu- ja konkurssioikeuspraktiikasta. Hän neuvoo jatkuvasti päämiehiämme vaativissa riitatilanteissa, likviditeettihäiriöiden yhteydessä (mm. konkurssiriskianalyysien ja maksujärjestelyarvioiden teossa), omistaja- ja hallitusvastuukysymyksissä sekä ennakoimaan juridisia riitoja ja välttämään niitä.

Tämän lisäksi Heikki avustaa päämiehiä myös talousrikoksiin ja kilpailuoikeuteen liittyvissä toimeksiannoissa.

Heikki on erityisen kokenut oikeudenkäyntiasianajaja sekä tuomioistuin- että välimiesmenettelyissä, joissa riidan taloudellinen arvo on ollut merkittävä.

Heikki on niin ikään harjaantunut riitojen sovittelija, kun päämiehelle ja vastapuolelle on tärkeää ratkaista erimielisyys sovinnollisesti ja oikeudenkäynnin välttäen.

Heikki on toiminut asiamiehenä niin pohjoismaalaisten välimieslautakuntien sääntöjen mukaisissa kuin myös lakisääteisissä (ad hoc) välimiesmenettelyissä. Hän on myös menestyksekkäästi ajanut riita- tai rikosasioita yleisissä tuomioistuimissa. Heikki on toiminut asiamiehenä tai avustajana lähes kaikissa maamme käräjäoikeuksissa, kaikissa hovioikeuksissa ja Suomen korkeimmassa oikeudessa.

Heikin riidanratkaisutoimeksiannot ovat liittyneet mm. osakassopimusten ja ohjelmistosopimusten (mm. IT 2015 -ehdot) tulkintaan ja päättämiseen, rakennus-, kiinteistö- ja urakkariitoihin (sisäilmavirheet, rakennusvirheet, mm. YSE 1998 -ehdot), asiantuntijavastuuseen (mm. KSE 2013 -ehdot), vuokrasopimusten päättämisriitoihin, tuotevastuuseen, työsuhteiden päättämiseen, kilpailuoikeudelliseen vahingonkorvaukseen, johtohenkilöiden vastuuseen sekä konkurssipesien takaisinsaantikanteisiin.

Heikki jatkuvasti neuvoo velkojina olevia päämiehiään konkurssi- ja insolvenssiasioihin liittyvissä prosesseissa.

Työkokemuksensa lisäksi Heikillä on kattava akateeminen tausta. Heikin vuonna 2019 julkaistu väitöskirja käsittelee rahavarojen turvaamistoimia Suomessa ja EU:ssa. Tämän lisäksi hän on kirjoittanut kirjat Pätevä kilpailukieltosopimus (2010) ja Kilpailukielto ja salassapito sopimussuhteissa (2014). Hän on myös julkaissut yksin ja yhdessä muiden kirjoittajien kanssa useita tieteellisesti tarkastettuja oikeustieteellisiä artikkeleita lukuisissa aikakausijulkaisuissa (mm. Defensor Legis, Lakimies, Liikejuridiikka, Business Law Forum -kirja).

Ennen siirtymistään asianajoalalle Heikki auskultoi Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Hän on varatuomari ja hänellä on oikeustieteen maisterin (esine- ja prosessioikeus), kauppatieteiden maisterin (yritysjuridiikka), oikeustieteen lisensiaatin (sopimus- ja kilpailuoikeus) ja oikeustieteen tohtorin (prosessioikeus) tutkinto. Heikki on Suomen Asianajajaliiton jäsen.

Heikki oli vierailijatutkijana Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law -instituutissa joulukuussa 2016. Hän on Suomen Asianajajaliiton koulutusvaliokunnan jäsen sekä liiton prosessioikeudellisen koulutustyöryhmän jäsen.

TYÖKOKEMUS JA LUOTTAMUSTOIMET

 • Perustaja, Osakas, Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy 2017
 • Jäsen, koulutusvaliokunta, Suomen Asianajajaliitto, 2016-
 • Senior Associate, Associate, Hannes Snellman 2013-2017
 • Associate, DLA Piper (silloin Peltonen LMR) 2012-2013
 • Käräjänotaari, Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus, 2011-2012
 • Tutkija, Aalto yliopisto, 2009-2010
 • Kauppaoikeuden assistentti, Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta, 2009
 • Internal Compliance Officer, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin toimipiste 2008-2009
KOULUTUS JA ARVONIMET

 • Oikeustieteen tohtori, Lapin yliopisto 2019
 • Vierailijatutkija, Max Planck Luxembourg Institute for Procedural Law, 2016
 • Asianajaja, Suomen Asianajajajaliiton jäsen, 2013
 • Varatuomari, Vaasan hovioikeus, 2012
 • Oikeustieteen lisensiaatti, Lapin yliopisto, 2010
 • Kauppatieteiden maisteri, Vaasan yliopisto, 2010
 • Oikeustieteellisiä opintoja (Nordplus), Lunds Universitet, 2010
 • Oikeustieteen maisteri, Lapin yliopisto, 2008